Cennetül Baki ve Cennetül Mualla

 

CENNET'ÜL BAKİ - MEDİNE

Medine’de   Peygamber Mescidinde Sevgili Peygamberimizin, Hz Ebubekir’in ve Hz. Ömer’in mübarek kabirleri ziyaret edildikten sonra mescidin Baki Kapısı'ndan çıkılır ve edep üzere Cennet’ül Baki ziyaret edilir.

Cennet’ül Baki, 10.000 civarında sahabenin defnedildiği mübarek topraklar.

İslam’ın 3. Halifesi Hz. Osman, Peygamberimizin amcası Hz. Abbas, cennet ile müjdelenen 10 sahabiden biri olan Abdurrahman bin Avf, Müslümanlığı seçen yedinci kişi olan Sa’d bin Ebi Vakkas, Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik Hazretleri, Peygamberimizin süt annesi Halime, halası Safiye, başta Hz. Ayşe validemiz olmak üzere Peygamberimizin zevceleri ve kızları, Peygamberimizin torunu ve Hz Ali’nin oğlu Hz. Hasan ve daha niceleri burada yatmaktadır.

Osmanlılar döneminde Cennetül Baki'de, Peygamberimizin yakınları ve diğer sahabeler için türbeler yapılmış gayet güzel ruhani bir görüntüsü varmış. Cennet’ül Baki’nin 1900' lü yıllarda çekilmiş  resimlerinde bu türbeleri ve kubbeleri görüyoruz. Daha sonra Suud yönetimi diğer mübarek yerlerde olduğu gibi burada da kubbeleri, türbeleri yıkmış ve bugünkü haline getirmiştir.

Aşağıda bulunan Cennetül Baki krokisini 2008 yılında Medine’ye yaptığım ziyaret sırasında ve yaptığım diğer araştırmalar sonucu yaptım. Bir hata yaptık ise Rabbim bizi bağışlasın.

Cennetül Baki'nin Osmanlı Dönemindeki Hali

Cennetül Baki'nin Şimdi Hali

Cennetül Baki'nin KrokisiOsmanlı Döneminde Yapılan ve Suud Döneminde Yıkılan Türbeler

A- Ehli Beyt'in Türbesi : İmam Hasan(AS), İmam Cafer Sadık(AS), İmam Muhammed Bakir(AS), İmam Zeynel Abidin(AS), Hz Abbas(AS), Hz Fatıma Zehra(AS)

B- Hz Peygamberimizin Kızlarının Türbesi : Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep

C- Hz Peygamberimizin Hanımlarının Türbesi :

D- Akil bin Ebu Talip(Hz Ali'nin Kardeşi), Abdullah bin Cafer(Hz Ali'nin Yiğeni) ve Ebu Sufyan'ın Türbesi 

E- Sevgili Peygamberimizin Oğlu Hz İbrahim'in Türbesi

F- İmam Malik ve İmam Nafi'nin Türbesi

G- Hz Osman(RA)'nın Türbesi

 

İslamın 3.Halifesi olan Hz. Osman (RA)'ın  mübarek kabirleri.

 

Caferi Sadık (RA), Muhammed Bakır (RA), Zeynel Abidin (RA), Hz Hasan (RA) ve Hz Abbas (RA) 'ın kabirleri.

 

Sevgili Peygamberimizin oğlu Hz İbrahim'in Kabri

 

 

CENNET'ÜL MUALLA - MEKKE

İslamiyetten önceki dönemlerdede Mekke'nin mezarlığı olan Cennetül Mualla, Kabe-İ Şerife tahmini 2 km mesafede olup Cin Mescidi'nin yanındadır.

Cennetül Mualla'da Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, Amcası Ebu Talip, Zevceleri Hz. Hatice Validemiz, oğulları Kasım, Abdullah ve Sahabiden Abdullah b. Zübeyir'in kabirleri yer almaktadır.

Osmanlı Devleti zamanında bu mübarek kabirler kubbeli türbeler şeklinde yapılmış iken Suud Yönetimi zamanında bunların hepsi yıkılarak düz bir alan haline getirilmiştir. Günümüzde Mekke'de vefat eden tüm müslümanlar (Mekke'de Hac ve Ümre için bulunan müslümanlar dahil olmak üzere) Cennetül Mualla'ya defnedilmektedir.

Cennetül Mualla'ın Osmanlı Dönemindeki Hali

 

Cennetül Mualla Bugünkü Hali

 

Hz Hatice'nin Osmanlı Döneminde Yapılan Türbesi

Hz Hatice'nin Kabrinin Bugünkü Durumu

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !